برگزاری همایش باستان‌شناسان جوان ایده‌ای است که در سال 1379 متولد شد. این ایده را نخستین بار دکتر حمید فهیمی مطرح و نخستین همایش با عنوان همایش باستان‌شناسان جوان ایران در فروردین سال 1379 با تلاش ایشان و همکاری سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. همایش‌های دوم و سوم نیز در سال‌های 1382 و 1385 به دبیری شهرام زارع، دانشجوی دانشگاه تهران، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با حمایت جهاد دانشگاهی، با همان عنوان و با رویکردی ملی برگزارگردید. پس از سومین دوره تا چند سال امکان برگزاری دوره‌های بعدی میسر نگردید تا اینکه در بهمن ماه سال 1391، ایده برگزاری چهارمین دوره همایش توسط جمعی از دانشجویان گروه باستان‌شناسی مطرح و با پیگیری‌های مستمر انجام شده با مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشگاه تهران، مجوزهای لازم برای برگزاری آن اخذ گردید. برگزارکنندگان همایش با همکاری دانشگاه تهران، تلاش‌های گسترده‌ای را در راستای برگزاری این همایش به صورت بین المللی انجام دادند. بنابراین آن‌ها با دعوت از باستان‌شناسان خارجی مرتبط با باستان‌شناسی ایران، و به ویژه باستان‌شناسان غیر ایرانی جوان فعال در این حوزه سعی کردند تا بر وجه بین المللی این همایش بیفزایند. بدین گونه بود که عنوان همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان برای نخستین بار مطرح گردید. این همایش با تلاش دانشگاه تهران و باستان‌شناسان جوان آن، به طور خاص دکتر مرتضی خانی‌پور و دکتر حسین عزیزی خرانقی برگزار گردید. پس از آن در سال‌های 1394 و 1396 پنجمین و ششمین دوره این همایش نیز به صورت بین‌المللی و با همت دکتر مرتضی خانی‌پور و دکتر رضا ناصری و جمعی از دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار گردید. همایش باستان‌شناسان جوان از نخستین دوره خود در سال 1379 تاکنون، مسیر خود را به سوی تعالی و ترقی طی نموده و در هر دوره پربارتر از دوره‌های گذشته برگزار شده و اندیشه‌های جدیدی بدان افزوده شده است. چنانچه اشاره شد سه دوره گذشته این همایش به صورت بین‌المللی برگزار گردید و سیاست همایش پذیرش آثار مرتبط با ایران از باستان‌شناسان جوان داخلی و خارجی بوده است.