چاپ مقالات برتر همایش در مجله علمی- پژوهشی

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند طبق اعلام آمادگی و توافق صورت گرفته، از بین مقالاتی که توسط کمیته داوران همایش پذیرفته خواهد شد، مقالات برتر به زبان انگلیسی در مجله علمی- پژوهشی نیز به چاپ خواهد رسید.

دبیرخانه همایش بین المللی باستان شناسان جوان