انتشار مجموعه مقالات همایش 1394

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان می رساند که مجموعه مقالات همایش بین المللی باستان شناسان جوان 1394 توسط بنیاد ایران شناسی زیر چاپ بوده که به زودی منتشر و در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

دبیرخانه همایش بین المللی باستان شناسان جوان

تصاویر: