اهداف همایش

همایش بین‌المللی باستان شناسان جوان با هدف گرد آمدن اساتید، دانشجویان، دانش‌پژوهان و صاحب‌نظران به‌منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی باستان‌شناسی و بررسی چالش‌ها، آسیب‌ها و فرصت‌های پیش روی این رشته در یازده حوزه تخصصی شامل 1- باستان‌شناسی و توسعه پایدار 2- باستان‌شناسی و آموزش 3- باستان‌شناسی ایران؛ دیروز، امروز، فردا، 4- شناخت گذشته با بهره‌گیری از باستان‌شناسی تحلیلی 5- مواد فرهنگی در باستان‌شناسی ایران 6- نظریه و عمل در باستان‌شناسی ایران 7- استان شناسی و علوم میان‌رشته‌ای 8- باستان شناسی منظر 9- باستان شناسی دریایی 10- جدیدترین یافته‌ها از کاوش‌ها و بررسی های باستان‌شناسی ایران فرهنگی و 11- حفاظت از میراث باستان‌شناختی برگزار خواهد شد.