پیشینه همایش

ایده برگزاری همایش باستان‌شناسان جوان توسط جناب آقای دکتر حمید فهیمی مطرح و نخستین همایش با این عنوان در فروردین سال 1379 به همت ایشان و همکاری سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. همایش‌های دوم و سوم نیز در سال‌های 1382 و 1385 توسط جناب آقای شهرام زارع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با حمایت جهاد دانشگاهی انجام شد. هیات اجرایی و علمی چهارمین دوره علاقه‌مند بود که همایش این دوره را با عنوان چهارمین دوره همایش باستان‌شناسان جوان مطرح نماید ولی واژه بین‌المللی امکان انتخاب چنین عنوانی را میسر نساخت، ولی برگزارکنندگان، این همایش را نیز در راستای سه همایش گذشته و درواقع چهارمین دوره همایش باستان‌شناسان جوان می‌دانند. چهارمین دوره این همایش در سال 1392 و پنجمین دوره در سال 1394 با عنوان «همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان» با رویکردی بین‌المللی با تلاش و همت انجمن علمی دانشجویان گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، برگزار گردید.