اخبار

  • به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند طبق اعلام آمادگی و توافق صورت گرفته، از بین مقالاتی که توسط کمیته داوران همایش پذیرفته خواهد شد، مقالات برتر به زبان انگلیسی در مجله علمی- پژوهشی نیز به چاپ خواهد رسید.

  • به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند که چکیده مقالات ارسالی می بایست حدود 300 کلمه باشد که در قسمت ارسال مقالات بارگزاری شود. همچنین در این مرحله هیچ وجهی دریافت نمی گردد.

  • به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند که چکیده مقالات ارسالی می بایست حدود 300 کلمه باشد که در قسمت ارسال مقالات بارگزاری شود. همچنین در این مرحله هیچ وجهی دریافت نمی گردد.

صفحه‌ها