تعرفه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتشار مقالات پس از پذیرش:

پژوهشگران گرامی باید تعرفه ذکر شده در جدول زیر را به شماره حساب 5225435667 غیر قابل برداشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در بانک ملت واریز کرده و تصویر فیش واریزی خود را همراه با چکیده / اصل مقاله (صفحه آخر فایل word ارسالی) برای دبیرخانه ارسال نمایند. نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که هنگام واریز وجه حتما باید شناسه 2001064644152 را نیز وارد نمایند.

هزینه‌های پذیرش مقالات برای نویسندگان ایرانی

پذیرش پژوهشگر آزاد جوان دانشجو
چکیده مقاله 60 هزار تومان 40 هزار تومان
اصل مقاله 120 هزار تومان 80 هزار تومان