شرایط شرکت کنندگان

 • مقاله ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلا در همایش یا مجله ای چاپ نشده باشد و نباید به طور همزمان نیز برای همایش دیگری ارسال شود.
 • با توجه به ماهیت همایش نویسنده مسئول مقاله باید کمتر از 35 سال سن داشته و اسم اول مقاله باشد.
 • در صورت پذیرش مقاله برای سخنرانی نیز سن سخنران باید کمتر از 35 سال باشد.
 • هر نویسنده میتواند حداکثر در دو مقاله، نویسنده مسئول باشد.
 • مسئولیت کلیه مطالب ارائه شده در مقاله و سخنرانی بر عهده نویسنده مسئول است.
 • در صورتی که مقالات ارسالی بر اساس یافته‌‌های‌‌ میدانی داخل مرزهای امروزی ایران است، نویسندگان محترم بایستی توجه داشته باشند که این مقالات بر اساس یافته‌‌های حاصل از فعالیت‌‌های‌‌ میدانی یک سال اخیر نباشد.
 • ارائه‌‌ها در زمان برگزاری همایش به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.
 • نویسندگان محترم در تدوین چکیده و اصل مقالات خود به شیوه نامه ارائه شده در سایت همایش دقت داشته باشند.
 • فرایند پذیرش مقالات به نحوی است که ابتدا چکیده‌‌های ارسالی داوری‌‌ می‌شوند و در صورت پذیرش، دبیرخانه در طی تماس با نویسنده/نویسندگان درخواست اصل مقاله را خواهد داشت. پذیرش نهایی مقاله پس از داوری اصل مقاله صورت‌‌ ‌‌می‌پذیرد.
 • چکیده‌های پذیرفته شده به طور جداگانه در کتاب مجموعه چکیده‌های هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان؛ ایران و سرزمین‌‌های همجوار به انتشار خواهد رسید.
 • دبیرخانه از بین اصل مقالات برگزیده، مقالات برتر را به ترتیب اولویت برای سخنرانی و انتشار در کتاب اصل مقالات همایش انتخاب می‌کند.