دبیرخانه همایش برآن است تا بخشی از کارگاه‌های تخصصی را از بین طرح نامه‌های برتر ارسال شده برگزار نماید، از این رو از اساتید و دانشجویان باستان‌شناسی دعوت می‌گردد تا درخواست کارگاه­های پیشنهادی خود را در قالب یک فایل Word به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

لازم به ذکر است این بخش از همایش باستان شناسان جوان فاقد محدودیت سنی است.

  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.