شرایط ارسال دو چکیده

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

پژوهشگرانی که تمایل به ارسال ۲ عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش را دارند .چکیده دوم خود را از طریق ایمیلی که در سایت قرار داده شده به دبیرخانه فرستاده و حتما توجه داشته باشند که هنگام ارسال در قسمت subjectعنوان” چکیده مقاله “ذکر شود .
ایمیل جهت ارسال چکیده : Icyairan2019@gmail.com