انتشار خبر برگزاری هفتمین همایش بین المللی باستانشناسان جوان: ایران و سرزمین های همجوار در سایت بین المللی worldconferencealerts.com

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

در هفته گذشته سایت رسمی worldconferencealerts.com از همایش حمایت کرده و اخبار برگزاری این همایش را در سایت خود منتشر کرد.