پوشش خبر برگزاری هفمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان: ایران و سرزمین های همجوار در سایتEuropian Association of Archaeologists

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

در هفته گذشته سایت e-a-a.org با انتشار اخبار برگزاری هفتمین همایش باستان شناسان جوان حمایت خود را از این همایش اعلام کرد.

link: www.e-a-a.org/UpcomingEvents