تمدید مهلت ارسال اصل مقالات

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

نظر به درخواست های ارسال شده به دبیرخانه همایش و همچنین به منظور همکاری با نویسندگان محترم، بدینوسیله به اطلاع می رساند،
مهلت ارسال اصل مقالات، تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ تمدید گردیده است.

نویسندگان گرامی می توانند تا تاریخ مقرر، مقالات خود را به نشانی icyairan2019@gmail.com ارسال نمایند.

با توجه به فرصت محدود برای داوری، ارسال مقالات پیش از سر رسید موعد مقرر موجب امتنان است.

دبیرخانه هفتمین دوره همایش بین المللی باستان شناسان جوان.