چاپ تعدادی از مقالات برتر همایش در مجله علمی پژوهشی مطالعات باستان شناسی

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

طبق هماهنگی های اولیه صورت گرفته با معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تعدادی از مقالات برتر همایش، علاوه بر چاپ در کتاب مقالات برتر همایش و نمایه در ISC، در مجله علمی پژوهشی مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران نیز به چاپ خواهند رسید.

دبیرخانه هفتمین دوره همایش بین المللی باستان شناسان جوان؛ایران و سرزمین های همجوار