پوشش خبر برگزاری هفمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان: ایران و سرزمین های همجوار در سایتEuropian Association of Archaeologists

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

در هفته گذشته سایت e-a-a.org با انتشار اخبار برگزاری هفتمین همایش باستان شناسان جوان حمایت خود را از این همایش اعلام کرد. link: www.e-a-a.org/UpcomingEvents

اطلاعات بیشتر

انتشار خبر برگزاری هفتمین همایش بین المللی باستانشناسان جوان: ایران و سرزمین های همجوار در سایت بین المللی worldconferencealerts.com

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

در هفته گذشته سایت رسمی worldconferencealerts.com از همایش حمایت کرده و اخبار برگزاری این همایش را در سایت خود منتشر کرد.

اطلاعات بیشتر

مشارکت باستان شناسان پاکستانی در هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان : ایران و سرزمین های همجوار

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

باستان شناسان پاکستانی در هفته اخیر حمایت خود را از هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان اذعان داشته و مشارکت و حضور خود را در این همایش اعلام نمودند.

اطلاعات بیشتر

شرایط ارسال دو چکیده

نویسنده : admin موضوع : اخبار بدون دیدگاه

پژوهشگرانی که تمایل به ارسال ۲ عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش را دارند .چکیده دوم خود را از طریق ایمیلی که در سایت قرار داده شده به دبیرخانه فرستاده و حتما توجه داشته باشند که هنگام ارسال در قسمت subjectعنوان” چکیده مقاله “ذکر شود . ایمیل جهت ارسال چکیده : Icyairan2019@gmail.com

اطلاعات بیشتر